Kår och Kör vid jubileum

2015-12-03 / Text & Foto: Lars Dahlström

Kr och Kr vid jubileum

Musik och sång fyllde en stor del av programmet vid Ludvika Arbetarekommuns och Dalarnas socialdemokratiska partidistrikts 100-års jubileum på Aveny i Ludvika.

Ludvika Musikkår under ledning av Karl-Erik Anestedt tillsammans med sångkören Folkhopen framförde ett digert program tillsammans. Folkhopen, som leds av Björn Hedén och Marketta Fransila, är ett levande bevis på att alla som vill kan lära sig att sjunga i kör. Kören har tillkommit genom ett projekt inom arbetarrörelsen och innehåller medlemmar från Ludvika, Kopparberg och Örebro.

Karl Erik Anestedt, dirigent och arrangör av det musikaliska inslagen, kan numera även titulera sig som författare. Han har genom idogt arbete skrivit jubileumsboken inför Ludvika Arbetarekommuns 100-års jubileum.

 

Folkhopen 2005-12-03 Foto Lars Dahlstrm

Bjrn Hedn 2005-12-03 Foto Lars Dahlstrm