Text & Foto: Lars Dahlström

En av de största förändringarna i Ludvika Musikkårs historia skedde under år 2008. Dirigenten, ledaren och eldsjälen Karl Erik Anestedt  beslutade sig officiellt för att lägga dirigentpinnen på hyllan efter 35 år.  Karl Erik har varit medlem i Ludvika Musikkår i över 50 år och började sin musikaliska bana i musikkåren i trumpetsektionen.

Den långa gärningen, som en gång började med en akutinryckning vid en nyårskonsert i Söderbärke kyrka 1973 slutade i samband med att Ludvika Musikkår firade sitt 105-års jubileum. Karl Erik Anestedt avtackades vid konserten för sitt mångåriga, engagerade och förtjänstfulla arbete av bl a RUM:s ordförande Perry Göransson. Någon fast ersättare på dirigentpulten är inte utsedd, men i första skedet kommer bl a klarinettisten Lars Trygg att  leda musikkåren vid repetitioner och framträdanden.

Karl Erik Anestedt  fortsätter att skriva arrangemang för kåren och bl a instrumentera om stora delar av notarkivet så att det passar dagens besättning.

Karl Erik Anestedt