Nyårskonsert

2012-12-31 / Text & Foto: Lars Dahlström

Lars Trygg klarinettsolist vid Nyrskonserten i Ludvika Ulrika kyrka Foto Lars DahlstrmNyårskonsert i Ludvika Ulrika kyrka har sedan 2003 varit tradition för Ludvika Musikkår. 2003 var också det år då Musikkåren firade 100-års jubileum. Konserten var en avslutning på året men samtidigt en inledning till ett nytt jubileumsår 2013, då Ludvika Musikkår kommer att fira 110-års oavbruten verksamhet. 

Konserten inleddes med Ralph Hermanns Cermonial Overture följt av en musikalisk jul- och nyårshälsning i ett knippe melodier arrangerade av den norske kompositören Frode Thingnaes.  Dirigent under konserten var Gunilla Söderholm, som sedan bjöd publiken på svensk originalmusik för blåsorkester  i form av Jerker Johanssons Brudmarsch och Vid önskebrunnen.

Musikkåren förstärktes under konserten med ett antal hemvändare. Gunilla Söderholm berättade för publiken hur hon bl a fått kontakt med Håkan Forsberg via Facebook och bjudit in honom att vara med och spela trumpet.

Fljter i Ludvika Musikkr nyrskonsert 121231 Foto Lars Dahlstrm


Mera svensk musik från olika århundraden bjöd Ludvika Musikkår på vid konserten. Förre dirigenten i musikkåren Karl Erik Anestedt instrumenterade för ett antal år sedan Lars-Erik Larssons Förklädd Gud. Den första satsen ur detta stora svenska körepos spelades. Johan Helmich Roman, ofta kallad den svenska musikens fader var nästa kompositör i programmet. Ur Drottningsholmsmusiken från 1744 spelades ett Allegro där musikerna sattes på ett tekniskt prov för både fingrar och tunga.

Kvällens enda solist var Lars Trygg, som på sin klarinett suveränt framförde melodin Memories of You, som ingick i Benny Goodmans repertoar. Lars Trygg hade själv arrangerat sin solostämma till Karl Erik Anestedts orkesterarrangemang. Innan det var dags för avslutningsstycket Happy New Year framfördes tre arrangemang av den kände amerikanske arrangören Sammy Nestico. Alla med nattligt tema, Round midnight, All through the night och Silent night.