Våren hälsad välkommen

2006-04-30 / Text & Foto: Lars Dahlström

En hektisk helg för Ludvika Musikkår har just avslutats. Sedvanlig vårkonsert tillsammans med Saxdalens Manskör i Cassels och därefter framträdande i stadsparken i Ludvika tillsammans med Oratoriekören, Fredagskören och Saxdalens Manskör. På 1:a maj marscherade kåren i täten för demonstrationståg i Grängesberg, Smedjebacken och Ludvika.

Drygt 200 åhörare i Cassels kunde höra ett blandat program med Ludvika Musikkår och Saxdalens Manskör. Förutom flera av de traditionella vårsångerna framförda av Saxdalens Manskör så bjöds publiken på ett knippe av melodier från förra seklet där kår och kör samarbetade. Karl Erik Anestedts nykomponerade Björkås beguine framfördes för första gången i Cassels aula.

Saxdalens Manskör firar i år 25-årsjubileum och uppvaktades under konserten av Musikkåren med blommor.