Ludvika Musikår har under åren gjort ett antal skivinspelningar. Med början 1976 inför en resa till USA spelades den första LP-skivan in tillsammans med Damkören Crescendo, Smedjebackens Manskör samt Gunnar Petterssons orkester. I gruppen som reste till USA ingick även Smedjebackens Folkdanslag med spelmän. Västerbergslagens Dans & Musiksällskap, som gruppen kallade sig bestod av totalt 125 deltagare. Ett flertal framträdanden gjordes under turnén med början i svenskbygderna i Chicago och Minneapolis. Den tre veckor långa turnen avslutades i Washington och New York.

Tre år senare var det dags för nästa inspelning med blandad musik nu också med två solister från musikkårens egna led. Tore Eylis på altsax spelade Interlude Romantic, ett solostycke skrivet av Liz  Seleski och den då 18-årige trumslagaren Dan Robert Kattil visade upp sitt kunnande i Concerto for Drum Set.

I samband med att Ludvika Musikkår fyllde 80-år 1983 gavs den tredje LP-skivan ut. Den visar ett tvärsnitt av  musikkårens repertoar tillsammans med en av sveriges mest folkkära artister, Sonja Stjernquist.

1993 var det dags för nästa jubileum och inspelning och eftersom tekniken även ändrat sig under tiden blev  det den första CD-skivan.  Ludvika Musikkår firade sedan under 2003 sitt 100-års jubileum och hade då fullt upp under hela det året och hann inte spela in något nytt förrän året  efter. Det unika med den CD-skivan är att  all musik är komponerad av personer med anknytning till Ludvika kommun och hade titeln Populärmusik från Ludvika.

Ludvika Musikår finns även representerat på ytterligare några inspelningar på CD. Den senaste inspelad på Brunnsvik 2006 i projektet Sång för alla tillsammans med sångare från hela landet. Skivbolaget Wisa gav 1996 ut en samlings-CD där Ludvika Musikkår finns representerat tillsammans med ett stort antal lokala förmågor. Hemvärnsmusik – en viktig del av Sverige dokumenterades år 2000 med en CD då Hemvärnet fyllde 60 år, och även här finns Ludvika representerat  på skivan Viva Musica genom Hemvärnets Musikkår Ludvika.

LP-skivor

1983 – Ha det bra
Ludvika Musikkår & Sonja Stjernquist

1979 – Ludvika Musikkår

1976 – Folkmusik med Västerbergslagens
Dans & Musiksällskap