Svenska Järnvägars Musikkår avslutade sitt helgläger i Grängesberg med en konsert i Cassels tillsammans med Ludvika Musikkår. Orkestern under ledning av Ann-Marie Sundberg inledde framförandet med Castle Park (tillfälligt omdöpt till Cassels Park) skrivet av Timo Forsström.

Orkestern bjöd på flera stycken med Stockholmsanknytning, bl a Stockholmsmelodi av Evert Taube och Stockholm i mitt hjärta av Lars Berghagen. Huvudstycket i den första avdelningen var dock Train Ride av Sergei Prokofieff där man riktigt kunde känna tågets framfart genom landskapet. Ann-Marie Sundberg visade också prov på sitt epitet som riksspelman genom att framföra vallåtar på både bockhorn och näverlur. Hon berättade att hon vuxit upp en hallonhäck från TGOJ-banan i Nyköping och att hon nu förstod att alla tåg som dundrat förbi i hennes uppväxt kommit från just Grängesberg.

Efter pausen var det Ludvika Musikkårs tur att ta med publiken på en resa, som gjorde besök i både Ryssland och USA innan båda musikkårerna slogs samman på scenen i en gemensam avslutning med enbart svensk musik. Italia av Sam Rydberg och Wilhelm Peterson-Bergers vackra Hymn i ett arrangemang av Stig Gustafsson stod på tur innan den svenskaste av alla marscher avslutade konserten – Under Blågul Fana. Det enda negativa i sammanhanget var tyvärr att Cassels för en gångs skull var glest besatt på publikplatserna.

Lars Dahlström
lars.dahlstroem@telia.com