Kultur- och fritidsnämnden i Ludvika kommun beslutade den 27 oktober 2008 att tilldela Barbro och Ola Nordström och Ludvika Musikkår 2008 års kulturpris. Prissumman är 15 000 kr vardera.

Ludvika Musikkår får Ludvika kommuns kulturpris 2008 för en mångårig och enastående musikalisk verksamhet, som på ett värdefullt sätt berikar kulturlivet såväl inom som utanför kommunens gränser.

Lars Dahlström
lars.dahlstroem@telia.com