För tredje året i följd samlades Ludvika Musikkår, Oratoriekören, Fredagskören och Saxdalens Manskör i stadsparken i Ludvika för att gemensamt hälsa vårens ankomst.
Efter sång av varje kör var för sig och vårtal av Stefan Selkman avslutades tillställningen med Sköna Maj.

Lars Dahlström
lars.dahlstroem@telia.com