Inspektionen av Musikkåren skulle ha skett redan i början av sommaren, men flyttades till hösten. Musikkåren fick därför några extra tillfällen att marschera och spela tillsammans under sommaren. Resultat blev lyckat inför Torgny Hanssons och Ingemar Badmans granskande ögon och öron. 

Kåren i Ludvika är nu godkänd att fortsätta sprida musik i försvarsmaktens uniform och även att kunna svara ja på inbjudningar om internationella spelningar. Det kan alltså bli tillfällen till spelningar och framträdanden i både de nordiska länderna och ute i övriga Europa framöver om det vill sig väl. 

Inspektionen omfattade s k pliktstycken och repetition på fredag kväll den 31 aug och sedan uniformsdisciplin och marsch genom Ludvika centrum på lördagen den 1 sept. Avslutning med en timmes konsertframförande gjordes i samband med Öppet Hus vid ABB. 

Enligt Torgny Hansson så märktes det tydligt att kåren fortfarande eftersträvar den svenska modellen av musikkårer med en balanserad, tät och homogen klang till skillnad mot många andra kårer i landet. Vidare så tyckte han att musikanterna såg ut att trivas tillsammans och imponerades också av åldersspridningen från 15 – 83 år ! – Visst finns det detaljer som kan bli mycket bättre när det gäller marschframförandet men betyget är godkänt.

Lars Dahlström
lars.dahlstroem@telia.com