Ludvika Musikkår hälsade vårens ankomst tillsammans med Bergslagskören, Fredagskören och Saxdalens Manskör i stadsparken i Ludvika. Många av de traditionella vårsångerna sjöngs inför en
talrik publik , som njöt av underhållningen i vårsolen.

Lars Dahlström
lars.dahlstroem@telia.com