Inför milleniumskiftet år 2000 sattes ett musikprogram samman med musik från hela 1900-talet. Samarbetet mellan Ludvika Musikkår och Saxdalens Manskör har fortsatt under åren och nu 10 år senare bjöds publiken i Cassels på en repris. 

Programmet bjöd på en resa genom 100 år på 3 timmar där hela 73 melodier ingick varvat med en historik om vad som hände i Ludvika och övriga världen under samma tid som melodierna var populära. Presentationen av händelserna lästes av Britt Marinder , ordf i Vård- & Omsorgsnämnden i Ludvika kommun, samt kommunchefen Lars Hellsing. 

Körens arrangemang vid konserten har skrivits av Roger Broberg och Karl Erik Anestedt har svarat för orkesterinstrumentering och arrangemang. De har tillsammans letat i den rika musikskatt som finns och gjort urvalet av melodier. Den svenska musiken under de senaste 20 åren av 1900-talet  präglat av ABBA och musikalerna Chess och Kristina från Duvemåla blev till en veritabel exportindustri över hela världen tack vare Björn Ulvaeus och Benny Andersson.