Det kanske inte är så illa som rubriken antyder, faktum var att Ludvika Musikkår hade bjudit allmänheten till en stunds underhållning i de egna lokalerna inför den stundande julbrådskan. Under mer än två timmar på lördagen (6/12) framträdde mindre grupper ur kåren med musik i olika former, där även en hel del jullåtar ingick i repertoaren.

Flera lokala förmågor hade bidragit med arrangemangen för de olika konstellationerna där bl a Lars Trygg och Christopher Lehmann kan nämnas. Lars Trygg är till vardags musiklärare på kulturskolan i Ludvika och konsertmästare i musikkåren med klarinetten som instrument. Flöjtvirtuosen Christopher Lehmann var medlem i Ludvika Musikkår för några år sedan och svarade för två stycken som framfördes av en flöjttrio bestående av Helena Engström, Mona Vikström och Ulrika Prenner. Lite kuriosa i brassektionen kan även nämnas. Träffsäkre tubaisten Niklas Bengtsson, 15 år, kan se fram mot ytterligare 75 år som musikant innan han blir lika gammal som trombonisten Evald Carlsson. Det är inte så många aktiviteter förutom musik där ung eller gammal inte spelar så stor roll, alla kan vara med.

Lars Dahlström
lars.dahlstroem@telia.com