Ludvika Musikkår bjöd på en dryg timmes musikunderhållning i Folkets Park, Grängesberg, inför ett 20-tal åhörare. I programmet ingick också en tipstävling på frågor förknippade med musiken. Dirigenten Karl Erik Anestedt berättade för publiken om det rika notmaterial som finns i musikkårens ägo.

– Jag har tagit det som en uppgift att bearbeta en del av detta material och anpassa det för den nuvarande besättningen, sa Karl Erik Anestedt.

Ett helt nyskrivet arrangemang av en dragspelsvals skriven av Karl Gylling framfördes av musikkåren för allra första gången. Lämpligare ställe för detta uruppförande än Grängesberg kunde knappast väljas, då låttiteln var Grängesbergsvalsen.

Ludvika Musikkår kommer nu att ta en välbehövlig semester några veckor, men återkommer på samma plats i Grängesberg i augusti