Efter några uppvärmande marscher i stadsparken i den 30-gradiga värmeböljan tågade Hemvärnets Musikkår i Ludvika i spetsen för fanborg och representanter för ett stort antal organisationer till Gammelgården.

Tamburmajor för dagen var unge Nils Leonardsson, som under fjolåret gjorde sin värnpliktstjänstgöring i Arméns Musikkår som saxofonist. Det var andra gången som Nils gick i täten för musikkåren och visade upp vad man kan lära sig med hjälp av övning under bra ledning. Väl framme vid tunet på Gammelgården och en marsch igenom spelade musikkåren Viktor Widqvists Under blågul fana. Högtidstal hölls av Bengt Ljungkvist. Karl-Erik Anestedt tog sedan över ledningen av musikkåren i den efterföljande fanfaren och nationalsången.