Ett musikaliskt möte mellan blåsorkestern Clax Bad Honnef och Ludvika Musikkår ingick i programmet för årets Ludvikafest med ett gemensamt framträdande på gågatan i Ludvika. Musikanterna träffades redan fredag kväll för en dryg timmes repetition tillsammans i Musikkårens lokal för att sedan avsluta kvällen med en gemensam måltid. Ludvika Musikkår fick då motta några arrangemang av den tyska orkesterns ledare.

I vimlet på Storgatan mellan regnskurarna lyckades man genomföra en dryg timmes konsert var för sig och med en gemensam avslutning. Den tyska orkesterns sammansättning var något udda då de bestod av enbart klarinetter och saxofoner. Slagverkaren Niklas Vikersjö hoppade in och hjälpte till med kompet i den tyska avdelningen där orkestern bl a framförde ett potpurri med ABBA-låtar.

Ludvika Musikkår för dagen under ledning av Karl Erik Anestedt spelade bl a en kortvariant av Mozarts 40:e symfoni i raskt tempo och den svenska paradmarschen Under Blågul Fana. Avslutningsvis spelade orkestrarna tillsammans EU-hymnen, som bygger på Beethovens 9:e symfoni.

Lars Dahlström
lars.dahlstroem@telia.com