Melodin ”Regntunga skyar” skulle kunna ha ingått i programmet som Ludvika Musikkår framförde inför några trogna lyssnare vid årets första konsert i Stadsparken i Ludvika på tisdagskvällen den 22 juni. Det hotande regnet höll sig dock på avstånd under hela framträdandet.

Musikkåren har under några kvällsrepetitioner i juni samlats och återupptagit verksamheten nästan som vanligt trots pågående Coronapandemi. Dirigenten Gunilla Söderholm lyfte taktpinnen och angav takten med ”Sommar, Sommar” som inledningsstycke. För många av musikanterna var det här det första musikaliska framträdandet på nästan 15 månader. Programmet presenterades av Ellen Brubråten, som konstaterade att melodititeln ”Vår bästa tid är nu” speglade musikanternas glädje att åter vara förenade och spela tillsammans trots hot om regn, pandemi och regeringskris.

Efter ca 45 minuters framträdande med blandad musik avslutades konserten med ”Hemlängtan” och Sam Rydbergs marsch ”Vivu Esperanto”.

Dirigenten Gunilla Söderholm och presentatören Ellen Brubråten.

 

Lars Dahlström
lars.dahlstroem@telia.com