Ludvika Musikkår bidrog med musikunderhållning i samband med Öppet Hus hos ABB i Ludvika. Strax före kl 10.00 då grindarna skulle öppnas började en viss oro sprida sig i välkomstkommittén. 
– Vem har nycklarna till grinden ?
Allt ordnade sig till slut och samtidigt som besökarna strömmade in slog dirigenten Karl-Erik Anestedt igång musikkåren med dagens första marsch, Vivu Esperanto.

Nye platschefen i Ludvika Carl-Johan Linér gladdes åt den stora publiktillströmningen och rapporterade att över 4000 personer passerat grindarna efter ca två timmar. Detta var ett utmärkt tillfälle för musikkåren att visa upp sig inför kommande Tysklandsresa i slutet av denna månad. Musiken som framfördes vid ABB var en stor del av den musik som kommer att spelas i samband med kommande konserter i Bad Honnef, som är Ludvikas vänort i Tyskland.

Det finns en en del gemensamma nämnare mellan ABB och Ludvika Musikkår. Båda har haft verksamhet i Ludvika i mer än 100 år. Många av musikkårens medlemmar har och har haft sin anställning vid ABB. Ända fram till 1960-talet hade musikkåren lunchspelningar varje vecka vid ABB.

Lars Dahlström
lars.dahlstroem@telia.com